DESPRE ARTA SI INTELESURILE EI

Proiect de atestat

Coordonator: Profesor MARIUS UDUDEC

Absolvent:Stefancu Murarescu Cosmin

 
Researching and Writing

CUPRINS

Istoria artei    (pg: 3)
Tipuri de artă:   (pg: 4)
Artă muzicală   (pg: 4)
Artă vizuală   (pg: 4)
Arte marțiale   (pg: 4)
Artă culianară   (pg: 4)
Artă teatrală   (pg: 5)
Artă plastică   (pg: 5)

pg:2
 

DE CE AM ALES SĂ SCRIU DESPRE ARTĂ?

Am ales să scriu despre felurile de artă deoarece, consider că arta reprezintă o formă de comunicare și exprimare în societate. Este o formă de libertate, fiecare expunându.și sentimentele prin creațiile propii.
Arta este, în esență, cea mai profundă expresie a creativității umane. Pe cât de dificil de definit, pe atât de dificil de evaluat, având în vedere faptul că fiecare artist își alege singur regulile și parametrii de lucru, se poate spune, totuși, că arta este rezultatul alegerii unui mediu, a unui set de reguli pentru folosirea acestui mediu și a unui set de valori ce determină ce anume merită a fi exprimat prin acel mediu pentru a induce un sentiment, o idee, o senzație sau o trăire în modul cel mai eficient posibil pentru acel mediu. Prin modul său de manifestare, arta poate fi considerată și ca o formă de cunoaștere (cunoașterea artistică).

pg:3
 

ISTORIA ARTEI.

Istoria artei este adesea povestită ca o cronologie a capodoperelor create în timpul fiecărei civilizațIii. Ea poate să fie astfel încadrată ca o poveste de înaltă cultură, epitomizată de Minunile Lumii. Pe de altă parte, expresiile de artă vernaculară pot să fie de asemenea integrate în narațiuni istorice ale artei, denumite arte populare sau meșteșuguri. Cu cât un istoric de artă se ocupă cu aceste ultime forme de cultură scăzută, cu atât este mai probabil ca aceștia să își identifice munca ca examinând cultura vizuală sau cultura materială sau ca contribuind la domenii legate de istoria artei, cum ar fi antropologia sau arheologia. În ultimele cazuri, obiectele de artă pot să fie denumite artefacte arheologice.

pg:4
 

TIPURI DE ARTĂ:

1) Artă muzicală:
Muzica este arta combinării notelor în succesiune şi simultan într-o formă plăcută estetic, organizarea ritmică a acestor note și integrarea lor într-o lucrare completă. Există numeroase clasificări ale genurilor muzicale: vocal și instrumental, sacru și laic, cult și comercial, rock, de origine afro-americană, muzică electronică, etc.

2) Artă vizuală:
Artele vizuale sunt o clasă de forme de artă, ce includ pictura, sculptura, filmul, fotografia precum și altele, arte ce se concentrează pe crearea lucrărilor ce se desfășoară în principal în mediul vizual, (deși pot include și element nevizuale precum sunet). Artele vizuale sunt diferite de artele culinare, artele lingvistice, artele industriale, artele muzicale, artele spectacolului, artele marțiale, etc.      Arta în sine include și artele vizuale, iar multe componente ale artei includ aspecte legate de artele vizuale; astfel, definirea artelor vizuale nu poate fi strictă.

3) Arte marțiale:
Artele marțiale, în acceptul actual, au în general origine orientală și presupun căutarea de către practicanți a unui sens mai adânc decât simpla pregătire pentru o confruntare fizică. Aceste țeluri se constituie într-un evantai larg, de la aspirații religioase până la simpla menținere a unei sănătăți perfecte..

4) Artă culinară:
Gastronomia studiază diverse componente culturale ce au alimentația și mâncarea, în general, ca element de bază. Astfel, ea este relaționată cu Artele frumoase și Științele sociale în termeni de cultură, și cu Științele naturale referitor la aparatul digestiv al corpului uman. Principalele activități includ descoperirea, gustarea, experimentarea, cercetarea, înțelegerea și documentarea în scris a alimentelor și mâncărurilor.


                                                               
5) Artă teatrală:
Teatrul un eveniment real sau imaginar(unde se prezintă piese)în fața unui public într-un loc special, de cele mai multe ori pe o scenă.
Teatrul este și poate însemna fie arta, fie clădirea în acțiune importantă. De exemplu: teatrul unei operațiuni (militare).Este vorba de spectacole în care actorii reprezintă personaje pentru a fi privite din exterior (de către un public), într-un timp și spațiu limitat. Dialogurile scrise se numesc piese de teatru, dar există și teatru fără text scris dinainte, sau chiar fără cuvinte, folosindu-se de mimă și dans.

6) Artă plastică:
Arte plastice, din franțuzescul arts plastiquer, grupează toate practicile sau activitățile care realizează o reprezentare artistică, estetică sau poetică, prin forme sau volume. Termenul este considerat de unii ca fiind o formă mai restrânsă și învechită pentru arte vizuale, desemnând la origine, în tradiția iluministă, artele așa-zis majore precum pictura, sculptura, desenul și gravura. În limba franceză termenul își are originea în latinescul ars și grecescul plastikos și definea la origine artele exprimate tridimensional, precum sculptura sau arhitectura, înglobând ulterior pictura, desenul și gravura.

pg:5